Kontakt

Artent d.o.o.
Lužansko polje 7
71000 Sarajevo, BiH
Tel: + 387 33 764 280
Tel: +387 33 764 281
Fax: + 387 33 764 282
Mail: info@artent.ba